Yee Wei Lim: Kerätkää tietoa potilailta ja työntekijöiltä

Kysyimme tieteellisiltä neuvonantajiltamme, mitä heidän mielestään Suomen pitäisi ottaa huomioon sote-uudistuksessa ja minkälaisia neuvoja heillä on IMPRO:lle uudistuksen arviointityöhön.
Tohtori ja apulaisprofessori  Yee Wei Lim Singaporen yliopistosta muistutti, että reformi on hyvin monimutkainen ja sen toteuttaminen vie aikaa. Hänestä on tärkeää, että potilaat ja kansalaiset otetaan mukaan uudistuksen suunnitteluun.
– Kentällä työskentelevät sote-ammattilaiset tulee pitää mukana myös senkin takia, että he tietävät miten uudistus tulee heihin vaikuttamaan ja miten he voivat tukea muutosta.
(Artikkeli jatkuu videoupotuksen jälkeen)

Yee Wei Limin haastattelu (englanninkielinen):

Odottamattomiin seurauksiin kannattaa varautua

Yee Wei Lim tutkii sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmiä ja on perehtynyt erityisesti integroitujen järjestelmien suunnitteluun ja arviointiin. Hän muistuttaa, että reformilla on aina odottamattomia seurauksia.
– Suomen kannattaa varautua seurauksiin, jotka voivat tulla yllätyksinä ja jotka vaativat toimenpiteitä.
Yee Wei ohjeistaa IMPRO-konsortiota keräämään tietoa potilailta ja sote-työntekijöiltä heidän odotuksistaan ja toiveistaan.
– Kun päättäjät ja palvelujen suunnittelijat tekevät reformia, se ei välttämättä heijasta kansalaisten odotuksia siitä, miten he toivoisivat palveluja uudistettavan.
Hän muistutti, että arviointimetodien tulee olla moniulotteisia eikä nojata vain olemassa olevaan tietoon.
– IMPRO:n kannattaa ottaa käyttöön uusia tiedon keräämisen muotoja, hän kehotti.