Uusi laskuri auttaa tarkastelemaan verenohennuslääkityksen kokonaiskustannuksia Siun soten alueella

Hoidon kokonaiskustannukset muodostuvat lääkkeiden ja sote-ammattilaisten käyttämän työajan lisäksi asiakkaan matka- ja aikakustannuksista. Uudet verenohennuslääkkeet vaativat vähemmän seurantakäyntejä terveydenhuollossa, joten erityisesti kauempana asuville ja töissä käyville koituneet säästöt voivat olla huomattavia.

IMPRO-hankkeen tuottaman laskurin avulla voi tarkastella erilaisten verenohennuslääkkeiden kokonaiskustannuksia. Laskuri on toistaiseksi käytettävissä Siun soten alueella.

Matka-ajan ja menetetyn työ- tai vapaa-ajan kustannuslaskennassa sovelletaan paikkatietoon perustuvia verkostoanalyyseja. Näiden pohjalta laskuri ratkaisee liikkumisesta aiheutuvat kustannukset liikkumismuodoittain.

”Sovellukseen pyritään tuomaan myös muita ulottuvuuksia ottaen huomioon eri sairauksien hoitomuotoja. Toistaiseksi karttasovellus kuitenkin toimii vain verenohennuslääkityksen hoitomuodon valintaan”, Pyykönen kuvailee.

Tutustu sovellukseen

Antikoagulaatiohoidon kustannuslaskuri

Lisätietoja:

Mikko Pyykönen
projektitutkija
IMPRO & Itä-Suomen yliopisto
etunimi.sukunimi@uef.fi