Tyypin 1 diabetesta sairastavien henkilöiden elinajanodote on parantunut, mutta sairauden hoitoa tulee entisestään parantaa

Tuoreessa tutkimuksessa tyypin 1 diabetesta sairastavien henkilöiden kuolleisuudesta ja elinajanodotteen kehityksestä viime vuosikymmenten aikana havaittiin, että tyypin 1 diabetesta sairastavien 20-vuotiaiden elinajanodote oli vuonna 2017 noin kymmenen vuotta matalampi kuin muulla väestöllä.

Tyypin 1 diabetes on yleisesti yhdistetty matalampaan elinajanodotteeseen. Diabeteksen hoidossa on kuitenkin tehty suuria edistysaskeleita viime vuosikymmeninä. Tutkimuksessa havaittiinkin, että tyypin 1 diabetesta sairastavien henkilöiden kuolleisuus oli vähentynyt merkittävästi tarkastelujakson aikana.

Tutkimus pohjautuu FinDM-tietokantaan, joka kattaa lähes kaikki diabetesta sairastavat henkilöt Suomessa vuosien 1964 ja 2017 välillä. Tiedot kuolemista poimittiin puolestaan Tilastokeskuksen kuolemansyytilastoista vuosilta 1972-2017. Tämä tutkimus kattoi kokonaisuudessaan 42 936 tyypin 1 diabetesta sairastavaa henkilöä ja 6 771 kuolemaa.

”On tärkeää huomata, että tutkimuksessa estimoitu elinajanodote ei ole ennuste nykyisin tyypin 1 diabetesta sairastavien tai siihen sairastuvien eliniästä, vaan se perustuu vuoden 2017 kuolleisuuslukuihin. Näihin tuloksiin perustuen voidaan arvioida, että 2020-luvulla tyypin 1 diabetekseen sairastuvien elinajanodote saattaa olla jopa noin 5-10 vuotta korkeampi kuin näissä tuloksissa”, sanoo tilastotutkija Martti Arffman.

”Elinajanodotteen nostamiseksi tarvitaan muun muassa parempaa diabeteksen komplikaatioiden ja lisäsairauksien ehkäisyä ja hoitoa”, Arffman lisää.

Lisätietoa:

Long-term and recent trends in survival and life expectancy for people with type 1 diabetes in Finland – PubMed (nih.gov)

Yhteystiedot

Martti Arffman
tilastotutkija, Terveystaloustiede ja palveluiden oikeudenmukaisuus
puh. 029 524 7274
sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi