Suomalaisten toiveet sote-palvelujen uudistamiselle: yhdenvertaiset ja sujuvat palvelut sekä vahvat peruspalvelut

Suomalaisten mielestä sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen pitäisi olla vahvoja ja palvelujen yhdenvertaisesti kaikkien saatavilla. Lisäksi toiveena ovat sujuvat palvelut, joissa tieto liikkuu eri ammattilaisten välillä.
Nämä tavoitteet nousivat kärkeen yli puolella vastaajista laajassa FinSote-väestökyselyssä, jossa ihmisiltä kysyttiin sote-palvelujen uudistamisesta.
Kyselyn tulokset osoittavat, että Suomen sosiaali- ja terveyspolitiikan keskeisillä tavoitteilla on väestön vankka tuki ja että suomalaiset pitävät tärkeinä palvelujärjestelmän uudistamiselle alun perin asetettuja tavoitteita yhdenvertaisista, vahvoista ja integroiduista palveluista.
Tärkeimpien tavoitteiden joukkoon nousi myös kustannusten kurissa pitäminen, jonka valitsi noin puolet vastaajista. Valinnanvapauden lisäämisen nosti listalleen neljännes vastaajista. Vain joka kymmenennellä oli kärjessä ihmisten oman vastuun lisääminen terveydestään ja hyvinvoinnistaan.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin, mitä väestö odottaa palvelujärjestelmän uudistukselta ja millaisia eroja odotuksissa on eri väestöryhmien tai alueiden välillä. Vastaajille esitettiin joukko uudistuksen eri vaiheissa esitettyjä tavoitteita, joista heitä pyydettiin valitsemaan kolme tärkeintä.
Impron asiantuntijat olivat mukana tuottamassa tähän liittyvää tutkimuksesta tiiviisti julkaisua.
Tutustu Julkaisuun: Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen – mitä tavoitteita väestö pitää tärkeinä?