STN IMPRO -tutkimusprojekti on päättynyt – kiitämme kaikkia yhteistyökumppaneita hedelmällisestä yhteistyöstä!

STN IMPRO -tutkimusprojekti päättyi 31.12.2023. Kuusivuotisen hankkeen rahoitti Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN).

Monialaisen hankkeen aikana tehtiin tutkimusta erityisesti sote-palveluiden saavutettavuudesta ja monisairastavuuden vaikutuksista palveluihin. Tutkimuksen pohjalta hanke toteutti myös neljä politiikkasuositusta sote-palveluiden maantieteellisestä saavutettavuudesta ja matkakustannuksista, sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamisesta sekä alkoholinkäytön sote-kustannuksista.

Haluamme kiittää kaikki kumppaneita yhteistyöstä vuosien varrella. Hanke toteutettiin Itä-Suomen yliopiston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Aalto-yliopiston ja Oulun yliopiston yhteistyönä. Näiden lisäksi Pohjois-Karjalan ja Kainuun sairaanhoitopiirit toimivat projektin pilottialueina.

Tämä verkkosivusto suljetaan 30.6.2024. Tämän jälkeen löydät perustietoa hankkeesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivulta, josta löytyvät myös pysyvät linkit politiikkasuosituksiin.