Politiikkasuositus: Liikkumistarvetta vähentävät hoitomuodot tuovat yhteiskunnallisia säästöjä

Potilaiden matkakustannukset ja aikamenetykset lisäävät tiheää seurantaa vaativien sairauksien, kuten tyypin 2 diabeteksen ja eteisvärinän yhteiskunnallisia kustannuksia 20–25 %.
”Lääkäreiden ja sote-palveluiden suunnittelijoiden on syytä huomioida myös epäsuorat yhteiskunnalliset kustannukset valitessaan hoitomuotoa eri potilasryhmille. Näistä esimerkkejä ovat matkakustannukset ja aikamenetykset”, kuvailee tutkija Aapeli Leminen.
Nämä kustannukset tulisi sisällyttää kustannuslaskelmiin, jotta tarjolla olevia hoitomuotoja voidaan verrata aiempaa luotettavammin. Liikkumistarvetta vähentävien hoitomuotojen käyttöönotto tuo yhteiskunnallisia säästöjä ja helpottaa potilaiden elämää.
Esimerkiksi tyypin 2 diabeteksen omaseurannan lisäämisellä voidaan puolittaa potilaiden liikkumis- ja seurantakustannukset.

Asuinpaikka huomioitava

Potilaan asuinpaikka vaikuttaa terveyspalveluiden saavutettavuuteen ja liikkumiskustannusten suuruuteen.
Seurantaa vaativien sairauksien hoito voidaan optimoida hoidon laadun ja kustannusten näkökulmasta aiempaa helpommin huomioimalla potilaan sijainti suhteessa käytettyyn palveluun. Sote-palveluiden suunnittelun näkökulmasta tilannetta voidaan kartoittaa alueellisia eroja tarkastelemalla.
”Asuinpaikka olisi tärkeää huomioida hoitomuodon valinnassa, sillä omaseuranta tai vähemmän seurantaa vaativa lääkitys tuovat suurimmat säästöt syrjäisillä alueilla, joilla pitkät välimatkat nostavat liikkumisesta aiheutuvia kustannuksia”, toteaa Mikko Pyykönen.

Lue lisää:

Liikkumistarvetta vähentävät hoitomuodot tuovat yhteiskunnallisia säästöjä – matkakustannukset ja aikamenetykset olisi tärkeää huomioida sote-päätöksissä (pdf, 738 kt)
IMPRO:n politiikkasuositukset

Lisätietoja:

Aapeli Leminen
nuorempi tutkija
puh. 050 470 3838
etunimi.sukunimi@uef.fi
Mikko Pyykönen
projektitutkija
puh. 050 505 1480
etunimi.sukunimi@uef.fi