Paikkatietoa ja omaseurantaa hyödyntämällä mahdollista saavuttaa yli 50 % säästöt tyypin 2 diabeteksen hoidossa

IMPRO-projektissa tutkitaan muun muassa tehokkaita hoitotapoja Siun Soten alueella Pohjois-Karjalassa. Tutkimusprojektin simulaatiot ovat osoittaneet, että tiivistä seurantaa vaativan 2 tyypin diabeteksen omaseurannalla ja etäkonsultaatiolla voidaan saavuttaa yli 50 % säästöt, kun hyödynnetään maantieteistä tuttua paikkatietoa.

Tyypin 2 diabeteksen seurannan liikkumiskustannuksia Siun Soten alueella
Seurantakäyntien liikkumiskustannukset Siun Soten alueella.

Tutkimusprojektissa tarkasteltiin reilua 9 000:ä 2 tyypin diabetesta sairastavaa terveyskeskusasiakasta. Paikkatietoa, potilastietojärjestelmän tautikohtaista dataa ja geokoodausta hyödyntämällä selvitettiin asiakkaiden matkustuskustannukset terveyskeskukseen seurantakäynneille polttoainemaksuja myöten. Lisäksi simulaatioissa huomioitiin aikakustannukset arvioimalla ajankäyttöä keskimääräisen tuntipalkan näkökulmasta. Professori Markku Tykkyläisen mukaan sekä hoito- että matkustuskustannuksista voidaan säästää yli 50 % omaseurannan ja etäkonsultaation avulla.
”Haja-asutusalueella ajankäyttö on tärkeä elementti kustannustehokuutta huomioitaessa. Paikkatietoa hyödyntämällä havainnoidaan alueet, jonka asukkaille terveyskeskuspalvelut ovat hankalammin saatavilla”, hän toteaa.
”Reilun 9000 seuranta-asiakkaan vuosittaiset matkustuskustannukset Siun Sote -alueella olivat hieman yli 400 000 euroa. Omaseuranta-simulaation jälkeen matkustuskustannukset olivat noin 150 000 euroa. Lähes vastaavat prosentuaaliset säästöt saavutettiin myös hoitokustannusten osalta, jossa puhutaan jo miljoonista euroista”, jatkaa laskelmat tehnyt tutkija Aapeli Leminen.

Paikkatieto paljastaa sote-alueen sisäisiä eroja

”Paikkatieto auttaa tarkastelemaan aluerakenteita ja niiden eroja lintuperspektiivistä. Pohjois-Karjala on sote-alueena haastava, sillä väestö on jakautunut tiiviisiin asutuskeskuksiin ja harvaan asuttuun maaseutuun”, kuvailee Tykkyläinen.
”Omaseuranta-simulaation tulokset osoittavat millä alueilla suurimmat säästöt ovat saavutettavissa, kun asiakas joutuu 2 tyypin diabeteksen seurannan vuoksi matkustamaan usein terveyskeskukseen”, hän jatkaa.
Vanha mies tietokoneella
Omaseurannalla tarkoitetaan diabeteksen kohdalla erityisesti verensokerin mittausta. Simulaatiossa huomioitiin muun muassa mittaustoimenpiteisiin ja datan lähettämiseen käytettävä aika niin kotona kuin terveyskeskuksessa.
2 tyypin diabeteksen hoidon seuranta-asiakkaiden matka- ja aikakustannuksia ei ole aiemmin tutkittu kokonaisella sote-alueella. Potilasdatassa hyödynnettiin Siun Sote alueella käytössä olevaa Mediatri-potilastietojärjestelmää.

IMPRO tuottaa analyysityökaluja sosiaali- ja terveysalalle

Markku Tykkyläisen johtamassa IMPRO-työpaketissa kehitetään terveyspalvelujen suunnittelun, hoidon laadun ja kustannusten seurannassa tarvittavia tietokantoja sekä niitä hyödyntäviä laskennallisia menetelmiä, menettelytapoja ja työvälineitä käytettäväksi sote-alueilla.
”Suomessa tehty tutkimus on kansainvälisesti tarkasteltuna edelläkäypää, sillä hoitotuloksia ja kustannuksia tutkitaan taudeittain paikkatietoa ja potilasrekistereitä hyödyntäen. Näin saadaan hyvin yksityiskohtaista kustannustietoa ja hoitotuloksia tautikohtaisesti, josta 2 tyypin diabetes on hyvä esimerkki. Tämän tiedon perusteella kyetään suunnittelemaan hoitoa, lääkitystä ja säästää sekä potilaalle että yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia”, toteaa Tykkyläinen.
IMPROssa tehtävä tutkimus pohjautuu kansallisiin sosiaali- ja terveydenhuollon rekisteritietoaineistoihin ja paikkatietoaineistoihin.

Lisätiedot

Paikkatieto ja simulaatio

Markku Tykkyläinen
Professori
IMPRO / Itä-Suomen yliopisto
Puh. 050 301 1570
etunimi.sukunimi@uef.fi
IMPRO-tutkimusprojekti

Tiina Laatikainen
Konsortion johtaja
IMPRO / THL
Puh. 050 599 8031
etunimi.sukunimi@thl.fi
Lue lisää Omaseuranta-simulaatio -tutkimuksesta >