Päihdepalvelut tuovat säästöjä alkoholiongelmaisten hoitoon

Siun soten alueella tehdyn tutkimuksen mukaan päihdepalvelujen saaminen pienentää sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskustannuksia ja kuolemanriskiä alkoholiongelmaisilla henkilöillä. Päihdepalvelujen piirissä olevien alkoholiongelmaisten keskimääräiset sote-kustannukset olivat viiden vuoden aikana 53 prosenttia matalammat verrattuna päihdepalvelujen ulkopuolelle jääneisiin.
Tutkimuksessa tarkasteltiin alkoholiongelmaisten henkilöiden keskimääräisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käytön kustannuksia Siun soten alueella Pohjois-Karjalassa potilas- ja asiakasrekisteritietojen avulla. Tavoitteena oli selvittää, pienentääkö esimerkiksi päihdepalvelujen piiriin pääseminen sote-kokonaiskustannusten kertymistä.

Kalleimman 10 %:n sotekustannukset lähes kymmenkertaiset

Kalleimpaan kymmeneen prosenttiin kuuluvilla 521 potilaalla hoidon keskimääräiset viisivuotiskustannukset olivat 125 226 euroa eli lähes kymmenkertaiset verrattuna muihin alkoholiongelmaisiin, joilla kulut olivat keskimäärin 13 228 euroa. Yli 94 prosenttia kaikkein kalleimmista potilaista oli monisairaita eli heillä oli vähintään kaksi kroonista sairautta.
”Päihdehoidon ulkopuolelle jääminen kasvattaa hoidon kokonaiskustannuksia ongelmien komplisoituessa ja päätyessä erikoissairaanhoidon hoidettaviksi”, toteaa tutkija Elina Rautiainen.
”Päihdeongelmat tulisikin tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja pääsy päihdepalveluihin tulisi varmistaa hoidon kokonaiskustannusten pienentämiseksi”, hän jatkaa.

Hoidon kokonaiskustannusten jakautuminen kalleimmalla 10%:lla tutkituista alkoholiongelmaisista suhteessa muuhun 90 %:iin


Kallein 10% (n=521)  Loput (n= 4 615)
Erikoissairaanhoidon käynnit, yhteensä 13 859 3 190
Erikoissairaanhoidon vuodeosastojaksot, yhteensä 49 881 5 025
Kotihoito 31 770 378
Perusterveydenhoito 3 088 1 865
Terveyskeskusten vuodeosastohoito 15 742 1 543
Mielenterveyspalvelut 875 382
Päihdepalvelut 1 434 525
Asumispalvelut 7 471 105
Päihdehuollon asumispalvelut 1 107 217
Kustannukset yhteensä 125 226 € 13 229 €

Lisätietoja

Lue lisää tutkimusartikkelista Journal of Studies on Alcohol and Drugs -julkaisusta (englanniksi)
Elina Rautiainen
tutkija
puh. 029 524 7391
etunimi.sukunimi@thl.fi