Pohjois-Karjalan diabetespotilaiden hyvät hoitotulokset on saavutettu moniammatillisella toiminnalla

Pohjois-Karjalassa on diabetespotilaiden hoidossa aktiivisesti kehitetty alueellisesti yhtenäistä toimintatapaa, jossa huomioidaan erityisesti ammattien välinen yhteistyö, hyvä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö sekä alueellisen potilastietojärjestelmän tehokas hyödyntäminen, kirjoittavat Hilkka Tirkkonen ja Tiina Laatikainen Duodecim-artikkelissaan.
– Moniammatillisella yhteistyöllä on pystytty tehostamaan potilaiden varhaista tunnistamista ja hyvän hoidon toteutumista sekä vähentämään turhia ja päällekkäisiä toimintoja, he toteavat.
He myös korostavat toimivan sähköisen potilastietojärjestelmän ja laaturaportoinnin merkitystä toiminnan kehittämisessä.
Lue lisää:
Moniammatillinen tiimi avoterveydenhuollon diabetesvastaanotolla – kokemuksia Pohjois-Karjalasta. Hilkka Tirkkonen ja Tiina Laatikainen. Duodecim 2018;134(22):2253–60.