Mielenterveyteen liittyviä vastaanottokäyntejä ja kotikäyntejä tehdään vähemmän, kun matka-aika kasvaa kodin ja terveysaseman välillä

Matka-aika on yhteydessä mielenterveyspalveluiden käyntimääriin Kainuussa. Viiden vuoden seuranta-aikana (2015─2019) mielenterveyteen liittyviä terveydenhuollon henkilökunnan vastaanotolle tehtyjä käyntejä ja kotikäyntejä tehtiin vähemmän etäällä terveysasemista sijaitsevilta alueilta kuin niitä lähellä olevilla alueilta. Etäkontaktien suhteen samanlaista yhteyttä ei löydetty. Tutkimuksessa käytetyt mielenterveyskäyntitiedot perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Hoitoilmoitusjärjestelmään (HILMO) kirjattuihin perusterveydenhuollon käynteihin.

Kun otettiin huomioon potilaan sukupuoli, ikä, mielenterveysdiagnoosit ja kunnan lähin terveysasema, viiden vuoden aikana kontaktikäyntejä vastaanotolle oli tehty 36 % vähemmän ja kotikäyntejä 85 % vähemmän postinumeroalueilta, jotka sijaitsivat yli puolen tunnin matka-ajan päässä terveysasemasta verrattuna 15 minuutin päässä terveysasemasta sijaitseviin postinumeroalueisiin. Etäällä palveluja tuottavasta yksiköstä sijaitsevilla alueilla pitkä matka-aika voi yhtäältä hankaloittaa palveluun hakeutumista, mutta toisaalta myös palvelutarjoajan mahdollisuuksia tarjota kotiin tuotavia palveluita asiakkaille. Etäpalvelut voivat osin helpottaa pitkän matka-ajan aiheuttamaa haittaa palvelujen saavutettavuudelle alueilla, joilla etäisyydet ovat pitkiä ja väestö asuu hajallaan. Kainuussa onkin kehitetty etäpalveluja viime vuosina, mikä voi osin näkyä tutkimuksen tuloksissa.

Myös kansainvälisesti matka-ajan on havaittu olevan yhteydessä mielenterveyspalveluiden käyttöön, mutta matka-ajan yhteyttä erilaisiin kontaktitapoihin tutkittiin nyt ensimmäistä kertaa. Terveyspalveluiden suunnittelun kannalta terveyspalveluiden käyttöön mahdollisesti liittyvä epätasa-arvo sekä yksilöihin ja palveluiden järjestämiseen liittyvät tekijät on tärkeää nostaa esille.

Lisätietoja

Association of travel time with mental health service use in primary health care according to contact type — a register-based study in Kainuu, Finland (BMC Health Services Research)

Yhteystiedot

Tiina Lankila
tutkija
Maantieteen tutkimusyksikkö
Oulun yliopisto / IMPRO
tiina.lankila(at)oulu.fi

Harri Antikainen
dosentti, yliopistonlehtori
Maantieteen tutkimusyksikkö
Oulun yliopisto / IMPRO
harri.antikainen(at)oulu.fi