Mielenterveysongelmien vaikutus diabetespotilaiden hyvän hoidon toteutumiseen kohtuullisen pieni

Siun soten alueella toteutetussa tutkimuksessa havaittiin, että hyvän glukoositasapainon ylläpitäminen mielenterveysongelmista kärsivillä potilailla on haasteellista, mutta ero potilaisiin, joilla ei ole mielenterveysongelmia, ei ole kovin suuri. LDL-kolesterolitasot paranivat seurannassa samansuuntaisesti sekä potilailla, joilla ei ollut ja joilla oli tyypin 2 diabeteksen lisäksi mielenterveysongelmia.
Aiemman tutkimusnäytön perusteella mielenterveysongelmat tyypin 2 diabetespotilailla ovat yhteydessä huonompaan hoidon laatuun, huonompiin hoitotuloksiin ja lisääntyneisiin diabeteskomplikaatioihin verrattuna diabetespotilaisiin, joilla ei ole mielenterveysongelmia.
”Pitkäaikaissairauksien hoito ei saa jäädä muiden sairauksien varjoon. Mielenterveyshäiriöt tulisi ottaa huomioon tyypin 2 diabetespotilaan hoitoa suunnitellessa ja heille olisi tarjottava enemmän tukea itsehoitoon”, toteaa Impron konsortion johtaja Tiina Laatikainen.

Lisätietoja

Association of mental disorders and quality of diabetes care – A six-year follow-up study of type 2 diabetes patients in North Karelia, Finland (PubMed.gov, englanniksi)

Tiina Laatikainen
konsortion johtaja
puh. 029 524 8936
etunimi.sukunimi@thl.fi