Mahdollisimman saavutettava sote-palvelu – se on mahdollista saavuttaa

Sosiaali- ja terveyspalveluissa saavutettavuus tarkoittaa terveyskeskuksen oven ulkopuolista toimintaa, kuten asiakkaan matkan pituutta tai matka-aikaa terveyskeskukseen. Saatavuus puolestaan tarkoittaa toimintaa terveyskeskuksen sisällä. Esimerkiksi, miten nopeasti saa ajan lääkärille tai terveyden hoitajalle.

Saatavuudesta on lukuisia mittareita, joita terveydenhuollossa tulee noudattaa, kuten erilaiset leikkausjonot. Sen sijaan saavutettavuudelle ei asiakkaan kannalta ole juurikaan käyttökelpoista mittaria. Ei ole olemassa normia, että esimerkiksi 25 km on hyväksyttävä maksimietäisyys terveyskeskukseen.

Vaikka mitään normeja ei etäisyydestä tai matka-ajasta ole, niin erilaisten sijaintiin liittyvien vaihtoehtojen vaikutuksia voi analysoida päätöksentekomatriisin avulla. Ympärivuorokautisten päivystyspisteiden saavutettavuutta on analysoitu matka-ajan,–etäisyyden, ja sijainnin optimoinnin näkökulmasta. Selvitys (linkki selvitykseen tekstin jälkeen) antaa osviittaa siitä, että vastaavia analyysejä voidaan tehdä mistä tahansa sosiaali- ja terveyspalvelupisteistä niin kunnissa kuin tulevissa maakunnissakin.

Toisaalta on todettava, että varsinaisia normeja maantieteelliselle saavutettavuudelle ei ole ja tuskin on jatkossakaan. Tosiasia on, että etäisyyden suhteen ei ole olemassa tasa-arvoa. Aina joku asuu lähempänä ja toinen kauempana, onpa kyse mistä palvelusta tahansa.

Lisätietoa:

Selvitys sosiaali- ja terveydenhuollon laajojen ympärivuorokautisten päivystyspisteiden saavutettavuudesta