Koronasulku vähensi hoidon seurantaa sepelvaltimotautipotilailla ja tyypin 2 diabetesta sairastavilla

Sepelvaltimotautipotilaiden ja tyypin 2 diabetesta sairastavien hoidon seuranta harveni koronapandemiasta johtuvien sulkutoimien aikana. Hoitotasapainoissa nähtiin kuitenkin vain vähäisiä muutoksia.

Koronapandemian myötä Suomessa otettiin maaliskuussa 2020 käyttöön useita rajoitustoimenpiteitä, joilla pyrittiin estämään koronaviruksen leviämistä väestössä. Terveydenhuollossa vähemmän kriittinen hoito ajettiin alas, jotta pystyttiin turvaamaan koronapotilaiden tarvitsema hoito. Potilaita ohjattiin enenevässä määrin etävastaanotoille kiireettömissä asioissa. Koronasulun aikaiset toimet kuitenkin hankaloittivat monien fyysistä sairaalakäyntiä edellyttävien pitkäaikaissairauksien, kuten sepelvaltimotaudin ja tyypin 2 diabeteksen, säännöllistä seurantaa ja hoitoa.

Itä-Suomen yliopiston toteuttamassa IMPRO-hankkeen tutkimuksessa tarkasteltiin sepelvaltimotautipotilaiden ja tyypin 2 diabetesta sairastavien seurantaa ja hoitotasapainoa Pohjois-Karjalassa vuosi ennen sulkuaikaa, sulkuaikana ja vuosi sen jälkeen. Hoitotasapainoja tarkasteltiin sepelvaltimotautipotilailla LDL-kolesterolin ja tyypin 2 diabetesta sairastavilla pitkän aikavälin verensokerin, HbA1c:n, perusteella. Sepelvaltimotautipotilaiden hoidon seuranta väheni jatkuvasti koko seuranta-ajan ja vielä lisää sulkuaikana. Tyypin 2 diabetesta sairastavilla sen sijaan hoidon seuranta heikkeni väliaikaisesti ja palautui koronaa edeltävälle tasolle vuoden 2021 alkupuoliskon aikana.

Lue lisää:
Itä-Suomen yliopiston tutkimustiedote

Lisätietoja:

Lavikainen P, Lamidi ML, Repo T, Inglin L, Martikainen J, Laatikainen T. Effects of COVID-19 Pandemic and Lockdown on Monitoring and Treatment Balance of Finnish Coronary Heart Disease and Type 2 Diabetes Patients. Clin Epidemiol. 2022;14:1363-1373.

Yhteystiedot

Piia Lavikainen
yliopistotutkija
sähköposti: etunimi.sukunimi​@uef.fi

Tiina Laatikainen
professori
sähköposti: etunimi.sukunimi​@uef.fi
puh. 050 307 8604