Jatkuvan glukoosiseurannan käyttöönotto vähentää merkittävästi akuutteja diabeteksen komplikaatioita

Jatkuvan glukoosiseurannan käyttöönotto vähentää merkitsevästi akuuttien diabetekseen liittyvien komplikaatioiden ilmaantuvuutta samalla kun diabeteksen hoitotasapaino paranee. Ensihoitoa tai sairaalahoitoa vaativat hypoglykemiat eli alhaiset verensokerit ja diabeettiset ketoasidoosit eli happomyrkytykset vähenivät merkitsevästi jatkuvan glukoosiseurannan käyttöönoton jälkeen.

Kyseessä on ensimmäinen tosielämän tutkimus, joka yhdistää ensihoidon ja sairaalan potilastiedot, jotta voidaan verrata ensi- tai sairaanhoitoa vaativan hypoglykemian ja diabeettisen ketoasidoosin ilmaantuvuutta ennen jatkuvan glukoosiseurannan aloittamista ja sen jälkeen.

Tutkimus toteutettiin Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella eli Siun sotessa, ja siinä hyödynnettiin 642 tyypin 1 diabetesta sairastavan henkilön sähköisiä potilastietoja.

Tulokset tukevat aiempia tutkimuksia, joissa on voitu osoittaa, että potilailla ilmenee vähemmän alhaisia glukoositasoja jatkuvan glukoosiseurannan aikana verrattuna sormenpäämittauksin tapahtuvaan seurantaan.

Tutkimuksesta saatua tietoa voidaan hyödyntää päätöksenteossa, kun arvioidaan uuden diabetestekniikan käyttöönoton hyödyllisyyttä tai kustannustehokkuutta.

Lisätietoja:

The use of isCGM leads to marked reduction in severe hypoglycemia requiring emergency medical service or hospital admission and diabetic ketoacidosis in adult type 1 diabetes patients (Acta Diabetologica 2023)

Yhteystiedot

Jyrki Mustonen
endokrinologi
Diabetesosaamiskeskus & Siun sote
etunimi.sukunimi@siunsote.fi

Tiina Laatikainen
professori, Itä-Suomen yliopisto
IMPRO-hanke & THL
etunimi.sukunimi@thl.fi