IMPRO-hankkeen koordinaattori Katja Wikströmille on myönnetty Itä-Suomen yliopiston kansanterveystieteen dosentin arvo 1.5.2023 alkaen

Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on myöntänyt Wikströmille dosentuurin. Wikströmin kansanterveystieteeseen liittyvät tutkimukset ovat käsitelleet tyypin 2 diabetesta, sen riskitekijöitä ja lisäsairauksia sekä ehkäisyinterventioiden vaikuttavuutta.  IMPRO-tutkimushankkeen myötä tutkimustyö on laajentunut tarkastelemaan tyypin 2 diabetesta sairastavien hoidon toteutumista ja hoidon laatua sekä monisairastavuutta.

Dosentin arvo voidaan myöntää henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito.

Wikström työskentelee yliopistotutkijana Itä-Suomen yliopistolla sekä erikoistutkijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Koulutukseltaan hän on filosofian tohtori kansanterveystieteen alalta sekä ETM ravitsemustieteestä Helsingin yliopistosta.

Yhteystiedot:

Katja Wikström
Yliopistotutkija
Itä-Suomen yliopisto
katja.wikstrom(at)uef.fi
0295248181