Tällä hetkellä Suomessa kokonaiskuva esimerkiksi päihdeongelmaisten potilaiden eri sote-palveluiden käytöstä, päihdepalveluiden saatavuudesta ja hoidon jatkuvuudesta on puutteellinen. IMPRO:n tärkeimpiä tavoitteita on tarkastella muun muassa tämän keskeisen potilasryhmän hoitopolkuja.
Asiakasnäkökulman saamiseksi tutkimukseen IMPRO on pyytänyt yhteistyöapua EHYT ry:ltä,  joka on ehkäisevää päihdetyötä kehittävä kansalaisjärjestö. EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. EHYT:in ehkäisevä työ liittyy alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin sekä pelaamisesta syntyviin haittoihin.
IMPRO-tutkimusprojektin johtaja Tiina Laatikainen ja koordinaattori Elina Rautiainen vierailivat perjantaina 23.2.2018 EHYT ry:ssä sopimassa yhteistyöstä. EHYT ry on edustettuna myös IMPRO:n ohjausryhmässä.
Vierailu EHYT ry:ssä
Kuvassa vas. Elina Rautiainen (IMPRO:n koordinaattori), Marjo Tervo (päihdeasiamies, EHYT ry), Tiina Laatikainen (IMPRO:n johtaja), Riikka Perälä (kehittämis- ja edunvalvontakoordinaattori, EHYT ry) ja Juha Mikkonen (toiminnanjohtaja, EHYT ry).