Projektitutkijamme Aapeli Leminen avaa Saima-lehden artikkelissa tutkimustaan verenohennuslääkkeiden kokonaiskustannuksista paikkatietoa hyödyntäen. Tutkimuksessaan Leminen yhdisti potilas- ja paikkatietoaineistoja Siun soten alueella.
Eteisvärinä yleistyy iän myötä ja sitä sairastaa Suomessa yli 75-vuotiaista joka kymmenes. Sitä hoidetaan antikoagulaatiohoidolla, tuttavallisemmin verenohennuslääkityksellä. Tyypillisin hoitoon käytetty lääkevalmiste on Marevan, joka vaatii keskimäärin 15 vuotuista käyntiä verikokeissa sekä tiukkaa ruokavaliota. Marevan on edullisempi lääkevalmiste kuin uudet antikoagulanttivalmisteet, mutta hoidon kokonaiskustannuksia arvioitaessa on otettava huomioon myös laboratoriokäyntien aika- ja matkakustannukset.
”Tarkasteltaessa hoidon kokonaiskustannuksia voi neljän euron lääkevalmiste osoittautua kalliimmaksi kuin 80-90 euroa maksava lääkevalmiste. Kokonaiskustannuksia arvioitaessa on otettava huomioon palvelujen saavutettavuus. Harvaan asutulla alueella 15 vuotuisen verikokeen aika- ja matkustuskustannukset voivat hyvinkin kohota korkeammaksi kuin huomattavasti kalliimman lääkevalmisteen, joka ei kuitenkaan vaadi laboratoriokäyntejä. Paikkatietoa hyödyntämällä voidaan selvittää lääkevalmisteiden alueellista kustannustehokkuutta”, kuvailee Leminen.
Lue lisää Saima-lehden artikkelista