Diabetesta sairastavien sydän- ja verisuonitaudit ovat vähentyneet Suomessa, mutta alueelliset erot ilmaantuvuudessa ovat suuria

Diabetesta sairastavien sydän- ja verisuonitautien ilmaantuvuus on vähentynyt kansallisesti Suomessa vuosina 2010–2017. Naisten kohdalla vähentymistä on tapahtunut miehiä enemmän. Myönteisestä kansallisesta kehityksestä huolimatta erot alueiden välillä olivat kuitenkin suuria.

Tämä selviää tuoreesta IMPRO-hankkeen tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin ensimmäisten sydäninfarktien, iskeemisten aivohalvausten ja korkeiden alaraaja-amputaatioiden ilmaantuvuutta Suomessa kansallisesti ja alueellisesti vuosina 2010–2017. Alueellista ilmaantuvuutta vertailtiin yliopistosairaaloiden ja sairaanhoitopiirien välillä.

Tutkimuksessa hyödynnettiin FinDM-tutkimusaineistoa, joka sisältää tiedot kaikista diabetesta sairastavista henkilöistä vuodesta 1964 alkaen.

Hoidon alueelliseen järjestämiseen liittyvät vaihtelut voivat selittää eroja sydän- ja verisuonitautien ilmaantuvuudessa

Merkittäviä alueellisia eroja todettiin erityisvastuualueiden ja sairaanhoitopiirien välillä. Erityisvastuualueiden väliset erot pienenivät ensimmäisen sydäninfarktin ilmaantumisessa, mutta kasvoivat iskeemisten aivohalvausten ja korkeiden alaraaja-amputaatioiden kohdalla. Erityisen suuret erot ilmaantuvuuden kehityksessä alueiden välillä havaittiin sydäninfarktien ja iskeemisten aivohalvausten kohdalla.

Sydäninfarktien ilmaantuvuus oli maan keskiarvoa merkittävästi pienempi Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistollisilla erityisvastuualueilla, aivohalvausten Tampereen ja korkeiden amputaatioiden Helsingin ja Tampereen erityisvastuualueilla.

Alueellisten erojen taustalla voi olla muun muassa hoidon alueelliseen järjestämiseen liittyviä syitä. Näitä tulisi tutkia edelleen, jotta diabeteksen lisäsairauksien riskitekijöiden hoitoa voidaan tarpeen mukaan tehostaa.

Myös kansallisesti myönteinen kehitys hidastui hieman tarkastelujaksolla. Uudet lääkehoidot voivat jatkossa vähentää tautien ilmaantuvuutta edelleen, ja niiden tehoa tulee seurata säännöllisesti.

Lisätietoa:

Winell K, Arffman M, Salomaa V. Decreasing national trends in diabetic complications hide regional differences: a prospective population-based study using health care registers in Finland. Scand Cardiovasc J, 2023 Dec;57(1):2247190.

Yhteystiedot:

Martti Arffman
tilastotutkija, Terveystaloustiede ja palveluiden oikeudenmukaisuus
puh. 029 524 7274
sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi