Päivitetty 07.05.2021

Tietosuoja

IMPRO-hankkeessa tehdään kansallisiin sosiaali- ja terveydenhuollon rekisteritietoaineistoihin ja paikkatietoaineistoihin sekä alueellisten potilastietojärjestelmien aineistoihin pohjautuvaa tutkimusta. Tutkimuskonsortion tutkimusorganisaatiot säilyttävät ja käsittelevät tutkimusaineistoja voimassa olevan lainsäädännön mukaan, noudattaen organisaatioiden sisäisiä määräyksiä ja ohjeita sekä ohjeistuksia hyvästä tieteellisestä tutkimustavasta. Tutkimusaineistoja käytetään käyttöluvan määräämään tarkoitukseen lupaehtojen ja tutkimussuunnitelman mukaisesti. Prosesseilla, ohjeilla ja valvonnalla varmistetaan, että hankkeen käyttöön luovutetut tietoaineistot ovat turvassa ja niitä käytetään vain sallittuihin käyttötarkoituksiin.

IMPRO-hankkeen tutkimuksissa henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja tutkimuksista on laadittu tietosuojailmoitukset. Tietosuojailmoituksen laatimisesta vastaa kunkin tutkimuksen rekisterinpitäjä eli vastuullinen tutkimusorganisaatio, joka määrittelee lomakkeella, mihin tarkoitukseen ja millä tavalla henkilötietoja käsitellään. Tietosuojailmoituslomakkeella kuvataan myös rekisteröidyn oikeudet.

IMPRO-hankkeessa tehtävien tutkimusten tietosuojailmoitukset ovat saatavilla rekisterinpitäjien verkkosivuilta:

Lisätietoja

Katja Wikström
tutkimuskoordinaattori
puh. 029 524 8181
sähköposti: katja.wikstrom(at)thl.fi