Päivitetty 21.05.2021
Kuvituskuva

Järjestelmän vaikuttavuus

Tutkimme menetelmiä, joilla voidaan arvioida sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kustannusvaikuttavuutta.

Jotta kustannuksia voidaan käyttää päätöksenteon tukena, ne täytyy liittää potilaille merkityksellisiin hoitotuloksiin. Tutkimme ryhmittelysovelluksia ja kustannuslaskennan lähestymistapoja, jotka yhdistävät kaikki tarkastelun kannalta merkittävät palvelut.

Demonstroimme, miten palveluiden kustannuksia ja terveystuloksia voidaan analysoida käyttäen todellisia palvelutietoja eri alueilta ja eri potilasryhmistä.