Päivitetty 21.05.2021
Kuvituskuva

Hoidon laadun arviointi

Kehitämme menetelmiä, joissa hyödynnetään sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakas- ja potilastietojärjestelmiä sekä paikkatietoja hoidon laadun arviointiin ja terveyspalvelujen suunnitteluun.

Tavoitteena on kehittää menettelytapoja ja työvälineitä käytettäväksi sote-alueilla. Tutkimuksessa keskitytään erityisesti sairauksiin, jotka tarvitsevat jatkuvaa seurantaa ja hoitoa ja joissa uusilla palveluratkaisuilla voidaan saavuttaa hoidon laadun paranemista ja kustannussäästöjä.

Tarkastelemme keskeisten potilasryhmien hoitopolkuja

Kehittämistyö on aloitettu 2-tyypin diabeteksen ja sydänsairauksien hoidosta Siun Soten alueella. Lisäksi hoidon laatua tutkitaan analysoimalla kansanterveydellisesti keskeisten ja paljon palveluita käyttävien potilasryhmien hoitopolkuja ja hoidon tuloksia.

Tällä hetkellä kokonaiskuva esimerkiksi päihdeongelmaisten potilaiden eri sote-palveluiden käytöstä, päihdepalveluiden saatavuudesta ja hoidon jatkuvuudesta on puutteellinen.