Puolet suomalaisista tavoittaa perusterveydenhuollon palvelut 20 minuutissa joukkoliikenteen avulla

Noin puolet Suomessa asuvista saavuttaa perusterveydenhuollon palvelut 20 minuutissa mikäli hän asuu joukkoliikenteen toiminta-alueella. Maakuntien välillä on kuitenkin selviä eroja. Tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin ensimmäistä kertaa koko maan laajuisesti perusterveydenhuollon palvelujen maantieteellistä saavutettavuutta joukkoliikenteellä.

”Vaikka terveydenhuollon palvelut tavoitetaan yleisesti paremmin omalla kulkuvälineellä, moni suomalainen saavuttaa palvelut myös julkisilla liikennevälineillä”, toteaa geoinformatiikan dosentti Harri Antikainen Oulun yliopistosta.

Joukkoliikenteen merkitys terveyspalveluiden saavutettavuudelle on suurin kaupunkien reuna-alueilla.

Maakuntien välillä saavutettavuuserot ovat melko suuria. Varsin odotetusti perusterveydenhuollon palveluiden saavutettavuus joukkoliikenteellä on parasta Uudellamaalla sekä muissa väestöltään suurissa eteläisen Suomen maakunnissa. Saavutettavuus on puolestaan heikointa Lapissa, Kainuussa, Etelä-Savossa ja Etelä-Karjalassa.

Eroja on havaittavissa myös eri ikäryhmissä, mutta ne ovat melko vähäisiä.

”Ikääntyneiden, eli terveyspalveluja tyypillisesti eniten käyttävien osalta tilanne on suhteellisen hyvä johtuen muun muassa siitä, että heillä asuminen painottuu kaupunki- ja kuntakeskuksiin, ja siten myös palvelujen läheisyyteen”, Antikainen sanoo.

Tutkimus on julkaistu Applied Geography -tiedejulkaisussa. Tutkimus toteutettiin osana IMPRO-hanketta, joka tuottaa tietoa sote-palvelujen rakenteesta, niiden toimivuudesta ja tuloksellisuudesta. IMPRO on Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama hanke.

Lisätietoja:

Geographical accessibility to primary health care in Finland – Grid-based multimodal assessment (englanniksi)

Perusterveydenhuollon saavutettavuus maakunnittain väestössä henkilöauton ja joukkoliikenteen matka-ajan mukaan (pdf, 37 kt)

Harri Antikainen
yliopistotutkija, dosentti
Oulun yliopisto & IMPRO-hanke
puh. 050 523 1262
etunimi.sukunimi@oulu.fi

Ossi Kotavaara
tutkimusjohtaja, dosentti
Oulun yliopisto
puh. 050 5739124
etunimi.sukunimi@oulu.fi