Vältettävissä olevat sairaalahoitojaksot -mittari täydentää perusterveydenhuollon laadun arviointia – taustatekijöiden vaikutus on kuitenkin otettava huomioon tulkinnassa

Vältettävissä olevat sairaalahoitojaksot (VOS) on koontimittari, joka käsittää 20 sairausryhmän aiheuttamien vuodeosastohoitojaksojen väestöön suhteutetut määrät. Mittariin on valittu sairausryhmät, joiden kohdalla sairaalahoidon tarve voitaisiin välttää laadukkaalla ja oikea-aikaisella hoidolla. Muiden mittareiden ohella VOS-jaksot täydentävät perusterveydenhuollon suoriutumisen laaja-alaista arviointia.

Samalla on kuitenkin tärkeää huomata, että VOS-jaksojen määrä ei aina suoraan kuvaa perusterveydenhuollon suoriutumista, vaan pikemminkin laajemmin avohoidon laatua. Jaksojen taustalla voi olla muita vaikuttavia tekijöitä, kuten yksilön terveydentila tai sosioekonominen asema ja palvelujärjestelmän muu toiminta.

VOS-mittarin erityinen lisäarvo on siinä, että se tarjoaa konkreettisen ja merkityksellisen tavoitteen avohoidon palvelujärjestelmälle, eli vältettävissä olevien ja ylikuolleisuuteen linkittyvien sairaalahoitojaksojen vähentämisen. Suoraa numeerista tavoitetta VOS-jaksoille ei sen sijaan ole, joten tuloksia tulisi verrata joko aikaisempiin vuosiin tai kansalliseen tai alueelliseen keskiarvoon.

Vertaisarvioitu artikkeli Vältettävissä olevien sairaalahoitojaksojen mittari tukee perusterveydenhuollon suoriutumisen arviointia kokoaa yhteen kansainvälistä ja kotimaista kirjallisuutta aiheesta ja selkiyttää indikaattorin tulkintaan liittyviä tekijöitä.

Lisätiedot:

Artikkeli julkaistiin alun perin Lääkärilehdessä 17.3.2023. Voit lukea koko artikkelin myös Julkarissa: Vältettävissä olevien sairaalahoitojaksojen mittari tukee perusterveydenhuollon suoriutumisen arviointia.

Yhteystiedot:

Markku Satokangas
erikoistutkija
THL & IMPRO
puh. 029 524 7725
markku.satokangas(at)thl.fi