Korkean kolesterolin hoito on riittämätöntä osalla tyypin 2 diabeetikoista

Kohonnutta kolesterolia ei hoideta riittävän tehokkaasti kaikilla tyypin 2 diabeetikoilla. Lisäksi miehillä hoitoon panostetaan enemmän kuin naisilla, osoittaa juuri julkaistu IMPRO:n ja Itä-Suomen yliopiston tutkimus Pohjois-Karjalan alueelta.

Tyypin 2 diabetes lisää merkittävästi sydän- ja verisuonitautien, kuten sepelvaltimotaudin ja sydämen vajaatoiminnan, sekä ennenaikaisen kuoleman vaaraa. Säännöllisellä seurannalla ja hyvällä verensokerin, veren LDL-kolesterolin sekä muiden riskitekijöiden hallinnalla voidaan ehkäistä liitännäissairauksia tai ainakin hidastaa niiden kehittymistä.

Itä-Suomen yliopiston tuoreessa tutkimuksessa havaittiin, ettei LDL-kolesterolin hallintaan ja statiinilääkitykseen kuitenkaan panosteta kaikkien diabeetikkojen hoidossa suositusten mukaisesti. Tyypin 2 diabeetikoille suositellaan statiinilääkitystä kohonneen kolesterolin hallintaan siten, että tavoitearvot asetetaan kohtalaisen tai suuren valtimotautiriskin perusteella.

Tutkimusaineistona käytettiin sähköisiä potilasrekisteritietoja kaikkiaan 8592 tyypin 2 diabeetikosta, jotka olivat perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon asiakkaina Pohjois-Karjalassa vuosina 2012 ja 2017. Tutkijat tarkastelivat potilaiden LDL-kolesterolitasojen muutosta tällä aikavälillä ja tunnistivat sen perusteella neljä erilaista ryhmää. Valtaosalla eli 86 prosentilla potilaista LDL-taso pysyi melko vakaana kohtalaisella tasolla, 3 prosentilla se nousi merkittävästi ja 4 prosentilla laski merkittävästi. Toiseksi suurimmassa ryhmässä eli 8 prosentilla potilaista LDL-kolesteroli pysyi kuitenkin vakaasti hälyttävän korkealla, noin tasolla 3,9 mmol/L.

Tähän vakaan korkean LDL-tason ryhmään kuuluvilla kohonnutta kolesterolia hoidettiin muita harvemmin tehostetusti. Statiinilääkitystä käyttävien osuus oli ylipäätään pienempi kuin muissa ryhmissä. Lisäksi statiinihoitoa saavien osuus pieneni vuosien 2012 ja 2017 välillä miehillä 42 prosentista 27 prosenttiin ja naisilla 34 prosentista 23 prosenttiin.

”Hoitokäytännöissä ja hoitotuloksissa voitiin havaita merkittäviä sukupuolieroja. Kaikissa neljässä ryhmässä naisilla oli korkeammat keskimääräiset LDL-kolesterolitasot, ja statiinilääkitys sekä tehostettu hoito oli heillä harvinaisempaa kuin miehillä”, toteaa nuorempi tutkija Laura Inglin Itä-Suomen yliopistosta.

Tutkimus osoitti myös huomattavaa vaihtelua pitkän ajan hoitoprosesseissa, hoitotuloksissa ja hoitokäytännöissä. Tulosten perusteella tyypin 2 diabeteksen hoidossa on edelleen puutteita. Tutkijoiden mukaan LDL-kolesterolin hallintaan tulisikin panostaa enemmän tyypin 2 diabeteksen hoidossa ja erityisesti potilailla, jolla kolesterolitasot ovat jatkuvasti koholla. Statiinilääkityksen aloitusta ja tehostamista tulisi aikaistaa ja lääkehoidon keskeyttäneillä se tulisi aloittaa mahdollisuuksien mukaan uudelleen.

Lisätietoja:

Laura Inglin
nuorempi tutkija
IMPRO-hanke & Itä-Suomen yliopisto
etunimi.sukunimi@uef.fi

Tutkimusartikkeli:

Inglin, L., Lavikainen, P., Jalkanen, K. et al. LDL-cholesterol trajectories and statin treatment in Finnish type 2 diabetes patients: a growth mixture model. Sci Rep 11, 22603 (2021). https://doi.org/10.1038/s41598-021-02077-6