Jatkuva jaksottainen seuranta ja uusi tekniikka mahdollistavat merkittävästi parempaa hoitoa tyypin 1 diabeetikoille

Pohjois-Karjalassa, Siun soten alueella tehdyssä tutkimuksessa todettiin jatkuvan jaksoittaisen glukoosiseurannan parantavan merkitsevästi aikuisten tyypin 1 diabeetikoiden hoitotasapainoa. Tämä selviää Parempi tietopohja ja palvelujen optimointi sote-uudistuksen tueksi -hankkeen (IMPRO) ja Siun soten yhteisestä tutkimuksesta.

Tutkimuksessa seurattiin rekisteritietoa hyödyntäen lähes seitsemääsataa tyypin 1 diabetesta sairastavaa potilasta, joilla oli käytössä niin sanottu flash-glukoosinseuranta eli jatkuva jaksoittainen glukoosinseuranta. Tutkimuksen seuranta-aika on yksi tähän asti pisimmistä, mikä kattaa mittarin käyttöä jopa neljään vuoteen asti.

Hoitotasapainon paraneminen oli suurinta niillä potilailla, joilla hoitotasapaino flash-glukoosiseurannan aloitushetkellä oli huonoin eli pitkäaikainen verensokeritaso (HbA1c) oli yli 75 mmol/l. Tutkimus toteutettiin ns. tosielämän tuloksia tutkivana rekisteritutkimuksena 2016–2020 aikana. Rekisteritietojen perusteella arvioitiin normaaliin terveydenhuollon työhön otetun menetelmän vaikuttavuutta.

”Tutkimuksen havainnot tukevat kliinisiä havaintoja siitä, että uuden tekniikan käyttöönotolla voidaan saavuttaa merkittäviä parannuksia tyypin 1 diabeetikoiden hoidossa” toteaa Pohjois-Karjalan keskussairaalassa diabetespoliklinikalla työskentelevä endokrinologi Jyrki Mustonen.

Jatkossa tutkimuksen tulokset auttavat tekemään myös analyyseja kustannusvaikuttavuudesta. Tutkimustuloksilla voidaan perustella uuden tekniikan käyttöä, sillä glukoosiseurantatekniikoiden – myös flash-seurannan – käyttökustannukset ovat korkeammat kuin perinteisellä tavalla toteutetun verensokeriseurannan kustannukset.

Lisätietoja

Marked Improvement in A1C Levels After Initiation of Intermittently Scanned Continuous Glucose Monitoring is Maintained over 4 Years in Patients with Type 1 Diabetes (Diabetes Spectrum 2022, englanniksi)

Jyrki Mustonen
endokrinologi
Diabetesosaamiskeskus & Siun sote
etunimi.sukunimi@siunsote.fi

Tiina Laatikainen
johtaja
IMPRO-hanke & THL
etunimi.sukunimi@thl.fi