Väitöstilaisuus: Geographic equity in primary health care performance in Finland – from individual socioeconomic position into the blind spot of the service system

04.11.2021 Zoom-etäyhteys & Haartman Instituutti, luentosali 2

Markku Satokangas tarkastelee väitöskirjassaan terveydenhuollon – ja erityisesti perusterveydenhuollon – suoriutumisen alue-erojen ajallista kehitystä Suomessa vuosina 1992–2017. Hän soveltaa tarkasteluissaan kansainvälisessä kirjallisuudessa käytettyjä epäsuoria mittareita: avohoidon keinoin vältettävissä olevia sairaalahoitojaksoja sekä terveydenhuollon keinoin vältettävissä olevaa kuolleisuutta.

Tilaisuus alkaa torstaina 4.11. klo 12.00.

Osallistu tilaisuuteen klikkaamalla tästä linkistä.

Vastaväittäjäni on professori Louisa Jorm New South Walesin yliopistosta, Australiasta.

Suomen aluekarttakuva ja väitöstilaisuuden otsikko