Tulevaisuuden sote-keskus: Palveluiden käyttö, järjestäminen ja kustannukset

03.06.2021 Webinaari

Mitä palvelujen järjestäjä, tuottaja ja kuntapäättäjä haluaa tietää, ja miten tutkimus vastaa tiedontarpeeseen?

Webinaarissa palveluiden järjestäjä, tuottaja, kuntapäättäjä ja tutkijat kertovat lähtökohdista sote-uudistukseen. Mitä tietotarpeita sote-kentän toimijoilla on ja miten tutkimus voi niihin vastata? Webinaarissa kerrotaan myös IMPRO-hankkeen uusimpia tuloksia liittyen sairaalaverkoston optimaaliseen organisointiin, sote-palveluiden saavutettavuuteen sekä päihdepalveluiden käyttöön ja kustannuksiin.

Lopuksi jakaannumme moderoituihin pienryhmiin keskustelemaan tutkimustuloksista ja siitä, mihin tietotarpeisiin ne vastaavat ja mihin jää vastaamatta?

Tilaisuus on maksuton.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Lisätietoja sähköpostitse viestinnän asiantuntija Oliver Kiviharju, etunimi.sukunimi@thl.fi.

Webinaarin ohjelma, torstai 3.6.2021 klo 9-12

Tilaisuuden esitykset ovat ladattavissa täältä.

9.00-9.10          Aloitussanat, Tiina Laatikainen, johtaja, THL & IMPRO

9.10-10.25        Sote-uudistus ja palveluintegraatio – Mihin sillä palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa konkreettisesti pyritään ja mitä tietoa tarvitaan sen suunnitteluun ja seurantaan?

  • 9.10-9.30 Palvelunjärjestäjän näkökulma. Jaakko Herrala, sote-muutosjohtaja, Pirkanmaan liitto
  • 9.30-9.50 Palveluntuottajan näkökulma. Päivi Mäkelä-Bengs, avopalvelujen vs. päällikkö, KeuSote
  • 9.50-10.10 Kuntapäättäjän näkökulma. Matti Kämäräinen, puheenjohtaja, Nurmeksen kaupunginhallitus ja Siun soten hallitus
  • 10.10-10.20 Kommenttipuheenvuoro Tiina Laatikainen, johtaja, THL & IMPRO

10.20-10.25 Tauko

10.25-11.10 Kokonaiskäsitys kasvaa pala palalta – mitä tiedämme jo nyt? IMPRO-hankkeen tutkijat esittävät tutkimustuloksiaan, jonka jälkeen tutkimustuloksista keskustellaan pienryhmissä.

  • 10.25-10.40 Alueelliset ja sosioekonomiset erot vältettävissä olevissa sairaalahoitojaksoissa – avohuollon suoriutumisen epäsuora indikaattori. Markku Satokangas, erikoistutkija, THL & IMPRO
  • 10.40-10.55 Maantieteellisten saavutettavuustietojen käyttö sote-päätöksenteon taustalla. Tiina Lankila, tutkija, Oulun yliopisto & IMPRO
  • 10.55-11.10 Päihdepalveluiden käyttö ja potilaiden kokonaiskustannukset. Eroavatko sote-integroidut tai yksityisille ulkoistetut alueet muista? Miika Linna, professori, Aalto yliopisto & IMPRO

11.10-11.40 Ryhmäkeskustelut esitetyistä teemoista

Kolme moderoitua ryhmää. Moderaattori tuo ryhmien keskustelun kohokohdat loppukeskusteluun.

11.40-12.00 Loppukeskustelu

Ryhmäkeskusteluiden yhteenvedot ja loppusanat

Tutustu puhujiin

Matti Kämäräisen kuva

 

Matti Kämäräinen
Nurmeksen kaupunginhallituksen pj, Siun soten hallituksen pj.

Koulutukseltani olen hammaskääkäri. Virastani olen jo eläköitynyt kuusi vuotta sitten. Teen vielä yksityispraktiikkaa ja pientä keikkaa täällä kolmessa kunnassa. Hammasklääkäreistä on pulaa Siun soten pohjoisella aluella.

Olen pitkäaikainen luottamushenkilö Nurmeksessa ja eri maakunnallisissa tehtävissä. Tällä hetkellä työllistävät Nurmeksen kaupungin hallituksen ja Siun soten hallitusten puheenjohtajuudet. Nurmeksen kaupunginvaltuutettu olen ollut vuodesta 1985 alkaen. Vuonna 2010 tasavallan presidentti myönsi minulle maakuntaneuvoksen arvonimen.

 

 

Tiina Lankilan kuva

Tiina Lankila
tutkija
Oulun yliopisto & IMPRO

Tiina Lankila toimii tutkijatohtorina Oulun yliopiston Maantieteen tutkimusyksikössä geoinformatiikan tutkimusryhmässä. Hän on terveysmaantieteilijä, jonka tutkimusteemoihin kuuluvat terveyspalveluiden saavutettavuuden, kysynnän ja tarjonnan maantieteellinen tarkastelu sekä asuinympäristön hyvinvointiin ja terveyteen liittyvien tekijöiden tutkimus. Lankila hyödyntää tutkimuksessaan erilaisia rekisteri- ja kohorttiaineistoja, paikkatietoja sekä paikkatieto- ja tilastomenetelmiä.

Lankila toimii IMPRO-hankkeessa tutkijana työpaketissa 1, jossa selvitetään palveluiden saavutettavuutta suhteessa niitä käyttävään kohdeväestöön ja palvelutarpeeseen.

 

Jaakko Herralan kuva

Jaakko Herrala
Sote-muutosjohtaja, LT, MBA
Pirkanmaan liitto

Jaakko Herrala on toiminut Pirkanmaalla vuodesta 2016 lähtien sote-muutosjohtajana. Lääkäri ja yliopistouran jälkeen hän on ollut mukana noin 20 vuotta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistajana niin Suomessa kuin useassa Euroopan unionin maassa. Euroopan sairaalajohtajien verkoston (EAHM) kautta hän on ollut mukana IMPRO työssä.

Terveys ja talous ry:n ja kansanterveysjärjestö Filha ry:n hallituksien puheenjohtajuuksien kautta hän on kartuttanut osaamistaan johtamisasioissa sekä WHO:n globaaliin työhön. Johtamiskoulutusta hän on hankkinut niin kotimaassa kuin myös Ranskassa. Vuosi Sydneyn yliopistossa sekä tutkijana että opettajana toi mukanaan laajan kansainvälisen verkoston ja näkemyksen toisenlaisista sote-järjestelmistä. Luennoitsijana hän on tunnettu niin kotimaassa kuin kansainvälisillä areenoilla.

 

 

Tiina Laatikainen

Tiina Laatikainen
IMPRO-tutkimuskonsortion johtaja ja THL:n hyvinvointivaikuttajat-osaston johtaja.

Tiina Laatikainen johtaa THL:ssä osastoa, jonka keskeisenä tehtävänä on tutkia ja arvioida sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän toimivuutta, vaikuttavuutta ja kustannuksia sekä väestön palvelutarpeita. Osasto myös tukee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän ja sosiaaliturvan kehittämistä ja yhteensovittamista huomioiden erityisryhmät ja palvelut eri ikävaiheissa.

Laatikaisen johtama osasto tukee myös palveluiden järjestäjiä ja kuntia palvelujen kehittämisessä tarjoamalla asiantuntijuutta ja tietopohjaa alueellisen ja kansallisen suunnittelun, päätöksenteon sekä vertaiskehittämisen tueksi.

Lue lisää THL:n sivuilta

Markku Satokankaan kuva

Markku Satokangas
erikoistutkija
THL & IMPRO

Markku Satokangas toimii erikoistutkijana THL:n Terveystaloustiede ja palveluiden oikeudenmukaisuus -tiimissä. Hän on yleislääketieteen erikoislääkäri, jonka tutkimustyö tarkastelee alueellista oikeudenmukaisuutta perusterveydenhuollon suoriutumisessa. Työssään hän käyttää kansallisista terveydenhuollon rekisteriaineistoista koostettuja aikasarjoja sekä monitasomallinnusta.

Satokangas toimii IMPRO-hankkeen työpaketissa 2, jossa selvitetään päivystyksen käytön ja sairaalahoidon alue-eroja sekä kehitetään sairaalaverkoston optimointimalleja.

Lue lisää THL:n sivuilta